Graafinen suunnittelu: Miten valita yritykselle brändivärit?

heinä 26, 2023 | graafinen suunnittelu, Logon suunnittelu, yrityksen visuaalinen ilme

Yksi tärkeimmistä yrityksen brändin elementeistä on värit. Niiden avulla voidaan erottua, luoda toivottuja mielikuvia ja vaikuttaa tunteisiin. Brändivärejä tulisi käyttää kaikessa yrityksesi viestinnässä ja markkinoinnissa aina nettisivuilta sosiaaliseen mediaan ja logosta painotuotteisiin. Johdonmukaisesti käytettynä värit auttavat lisäämään yrityksesi tunnettavuutta. Lue lisää, mitä huomioida värejä valitessa.

Beändivärien suunnittelu yritykselle
Suunnittelemani brändiväripaletti yritykselle BeUniq, joka tarjoaa konsultointia ja valmennuksia yrityksille.

Yrityksen arvot ja persoonallisuus

Brändivärien valinta on hyvä aloittaa pohtimalla yrityksesi arvoja ja persoonallisuutta. Millaisia tunteita ja viestejä haluat välittää asiakkaillesi ja millä väreillä viestit menisivät perille halutunlaisina. Esimerkiksi, jos yrityksesi on luova ja innovatiivinen, voit harkita rohkeita ja energisiä värejä välittämään oikealaista tunnelmaa ja mielikuvia.

Kohdeyleisö

Henkilökohtaiset värimieltymykset eivät aina ole paras ratkaisu yrityksen brändiväripalettiin. Brändivärejä valitessa on syytä huomioida omien mieltymysten sijasta yrityksesi kohderyhmä, millaiset värit puhuttelevat juuri heitä. Värien avulla on mahdollista vedota juuri sinun kohderyhmääsi toivotulla tavoilla.

Kilpailijoista erottuminen

Värien avulla on mahdollisuus erottua kilpailijoista. Pyydänkin asiakkaita mainitsemaan muutaman kilpailijan, jotta pääsen havainnoimaan millaisia värejä heidän muut alan tekijät käyttävät. On hyvä tiedostoaa mitä kilpailijat pääsääntöisesti käyttävät ja halutaanko omalle yritykselle valita jotakin tavanomaisesta poikkeavaa vai sulautua sekaan.

Symboliikka ja assosiaatiot

Jokaisella värillä on oma symboliikkansa ja assosiaationsa. Värejä valitessa onkin hyvä tutkia hieman niiden merkityksiä sekä miettiä miten ne voivat tukea yrityksesi viestejä. Esimerkiksi, punainen voi viitata intohimoon ja voimaan, sininen voi symboloida luottamusta ja rauhaa, ja vihreä voi viestiä luontoa ja kestävyyttä. Värien olisi hyvä tukea brändisi tarinaa ja arvoja.

Sopivuus eri medioihin

Brändivärien tulisi sopia myös eri medioihin ja käyttötarkoituksiin. Valitut värit toimivat hyvin painotuotteissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja muissa viestintäkanavissa. Skaalautuvuus ja kontrastin huomioon ottaminen varmistavat, että brändivärit näkyvät ja erottuvat eri ympäristöissä.

yrityksen visuaalinen ilme
Aasialaisia päivittäistavaroita myyvälle Arun Shopille suunniteltiin logon yhteydessä brändiväripaletti, joka nousee positiivisesti esiin kilpailijoista ja houkuttelee yrityksen kohderyhmää.

Tarjoan logon suunnittelun yhteydessä sekä laajemmissa yritysilmeiden suunnitteluissa aina myös brändiväripaletin suunnittelua. Valmennus- ja kehittämispalveluja tarjoavalle Avenir Coachingille suunniteltiin logon yhteydessä brändiväripaletti (katso kuva alla), joka viestii muun muassa luotettavuutta, selkeyttä, jämäkkyyttä, ammattimaisuutta ja ratkaisukykyä. Yritys on ottanut värit käyttöön johdonmukaisesti kaikessa viestinnässä aina sosiaalisen median tilistä yrityksen nettisivuihin. Esimerkiksi yrityksen nettisivuilla värejä on käytetty luovasti ja selkeästi sivupohjassa, mutta myös yrityksen brändivalokuvissa kuvien tausta, rekvisiitta ja vaatetus huomioiden.

Yrityksen brändivärien merkitykset
Avenir Coachingille suunniteltiin logoprojektin yhteydessä brändivärit, jotka viestittävät toivottuja mielikuvia ja vetoaa yrityksen kohderyhmään.

Brändivärit ovat siis tärkeä osa yrityksesi visuaalista ilmettä. Värit vaikuttavat yrityksesi tunnistettavuuteen, mielikuvaan ja viestintään. Brändivärejä valitessa on hyvä huomioisa yrityksesi arvot, persoonallisuus, kohdeyleisö, kilpailutilanne ja käyttöympäristöt. Tavoitteena on luoda houkutteleva ja yhtenäinen brändi, joka tekee vaikutuksen asiakkaisiin.

Jos tarvitset apua brändivärien valinnassa tai haluat keskustella visuaalisen ilmeen suunnittelusta, autan mielelläni. Ota yhteyttä, niin luodaan yhdessä vahva ja houkutteleva brändi yrityksellesi.