Logo yritykselle, seuralle tai yhdistykselle. Logon hinta ja muut tärkeät asiat logon suunnittelussa

marras 4, 2023 | graafinen suunnittelu, Logon suunnittelu, yrityksen visuaalinen ilme

Logon suunnittelu on olennainen osa brändin rakentamista ja markkinointia. Logo on usein ensimmäinen asia, jonka asiakkaat näkevät, kun he kohtaavat organisaation, yrityksen, seuran tai yhdistyksen. Siksi logon suunnitteluun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, ja siinä tarvitaan ammattilaisen apua. Logon hinta voi vaihdella suuresti riippuen monista tekijöistä, mutta se on sijoitus, joka kannattaa tehdä.

Logon suunnittelu yritykselle

Miksi logo on yritykselle tärkeä?

Logo on paljon enemmän kuin pelkkä kaunis kuva tai teksti. Se on visuaalinen tunnus, joka kertoo yrityksen tarinan, arvot ja persoonallisuuden yhdellä silmäyksellä. Laadukas logo erottuu joukosta ja auttaa luomaan vahvan brändi-identiteetin sekä lisäämään yrityksen tunnistettavuutta. Se voi olla asiakkaiden ensimmäinen kosketuspinta yritykseen, joten sen tulee herättää positiivisia tunteita, jättää vahva vaikutelma ja jäädä mieleen.

Logon suunnittelu vaatii ammattilaisen näkemystä

Aloitteleva yrittäjä saattaa yrittää suunnitella logon itse, mutta ammattimainen ja kokenut logon suunnittelija pystyy tuomaan projektiin paljon syvempää ymmärrystä suunnitteluperiaatteista, brändistrategiasta ja markkinoinnista. Ammattilaisen avulla voit varmistaa, että logo toimii monissa eri käyttötarkoituksissa, oli kyse sitten verkkosivuista, painotuotteista tai mainosmateriaaleista. Logon suunnittelija osaa myös ottaa huomioon eri värisävyjen ja fonttien merkityksen sekä niiden vaikutuksen brändin viestiin.

Logo seuralle ja yhdistykselle

Yritysten lisäksi myös seurat ja yhdistykset tarvitsevat vahvan ja tunnistettavan logon rakentaakseen brändiään ja erottuakseen kilpailijoistaan. Seuran logo voi kertoa niin jäsenille kuin ulkopuolisillekin, mikä seura on ja minkälaisista arvoista se pitää kiinni. Yhdistyksen logo voi puolestaan välittää yhdistyksen tavoitteet ja toiminnan luonteen. Logo voi myös auttaa houkuttelemaan uusia jäseniä ja tukijoita.

Logosuunnittelu yritykselle. Logon luonnostelu.

Kuinka valita oikea logosuunnittelija?

Kun etsit logosuunnittelijaa, on tärkeää ottaa huomioon muutamia asioita. Aluksi on hyvä käydä läpi suunnittelijan portfolio ja referenssit. Tämä antaa sinulle käsityksen siitä, millaista työtä suunnittelija on tehnyt aiemmin ja millaisia logoja hän on suunnitellut eri asiakkaille. Parhaat logosuunnittelijat huomioivat yrityksen tarpeet ja asiakkaan odotukset. Hyvä graafinen suunnittelija pyrkii myös ymmärtämään brändiäsi ja tavoitteitasi ja pystyy tarjoamaan suunnitelman, joka vastaa niitä. Varmista lopuksi, että logosuunnittelija pystyy tarjoamaan selkeän arvion logon hinnasta, suunnittelun sisällöstä ja aikataulusta. Tarjouksesta on hyvä myös tulla esiin, missä tiedostomuodoissa ja väriprofiileissa saat logoversiot sekä varmistaa että logo suunnitellaan vektorimuodossa.

Logon ja yritysilmeen suunnittelu yritykselle

Mitä logon suunnittelussa tulee ottaa huomioon

Logon suunnittelu on prosessi, joka vaatii huolellista harkintaa ja suunnittelutyötä graafiselta suunnittelijalta. Kun ryhdytään suunnittelemaan logoa yritykselle, on tärkeää huomioida seuraavia asioita:

 • Brändistrategia: Logon suunnittelu alkaa aina brändistrategiasta. Ennen kuin aloitetaan logon piirtäminen ja ideointi, asiakkaan on selkeytettävä yrityksen, seuran tai yhdistyksen arvot, tavoitteet ja kohdeyleisö. Logo on yrityksesi brändin visuaalinen edustaja, jonka tulisi heijastaa näitä tekijöitä.
 • Yksinkertaisuus: Yksinkertaisuus on usein avain onnistuneeseen logoon. Logossa kannattaa välttää liiallista monimutkaisuutta ja turhia yksityiskohtia. Hyvä logo on helposti tunnistettava ja toimii eri kokoisissa ja eri medioissa.
 • Muistettavuus: Logon tulee olla helposti muistettava, jotta se jää ihmisten mieleen. Yksi tunnusmerkki tai elementti, joka erottuu, voi tehdä logostasi mieleenpainuvan ja erottuvan.
 • Monikäyttöisyys: Logon tulee toimia eri käyttötarkoituksissa, kuten verkkosivuilla, painotuotteissa, mainoksissa ja some-profiileissa. Hyvä logo skaalautuu hyvin eri kokoisina versioina ja eri taustoilla.
 • Värit: Värit ovat tärkeitä osa logon suunnittelua. Väripaletin tulisi olla harkittu ja heijastaa brändisi persoonallisuutta ja viestejä. Logon tulee aina toimia myös mustavalkoisena.
 • Fontti: Logon suunnitteluun liittyy usein myös sopivan fontin valinta. Fontin tulee sopia logon tyyliin ja viestiin. Joissakin tapauksissa logo voi perustua pelkästään tyyliteltyyn tekstin käyttöön.
 • Kilpailu ja erottuminen: Tutki kilpailijoiden logoja ja varmista, että oma logosi erottuu joukosta. Samankaltaiset logot voivat sekoittaa asiakkaita, joten pyri olemaan uniikki.
 • Kestävyys: Hyvä logo on ajaton ja kestää aikaa. Suunnittelussa kannattaa välttää trendikkäitä elementtejä, jotka voivat vanhentua nopeasti.

Yrityksen logon käyttäminen painotuotteissa

Miten logon suunnitteluprosessi etenee

Logon suunnitteluprosessi etenee usein vaiheittain yhteistyössä asiakkaan kanssa, jossa kommentointikierroksilla asiakkaan on mahdollista antaa palautetta suunnitelmista sekä tietysti valita mieluisa versio.

 • Briefing ja tarpeiden määrittely: Ennen kuin logosuunnittelija ryhtyy piirtämään mitään, on tärkeää, että hän saa selkeän käsityksen yrityksestäsi, sen brändistrategiasta ja tarpeista. Itse esitän asiakkaalle logosuunnittelun kannalta tärkeitä kysymyksiä, joista saan tarvittavaa taustatietoa ennen suunnittelutyön aloittamista. Alkukartoituksessa määritellään, millaisia viestejä ja arvoja logon tulisi välittää, sekä määritellään yrityksen kohderyhmä. Asiakkaan on myös hyvä kertoa, mihin logoa käytetään ja millaisessa ympäristössä se tulee olemaan.
 • Tutkimus ja kilpailijoiden analysointi: Suunnittelija tutkii yrityksen toimialaa ja kilpailijoita varmistaakseen, ettei suunniteltava logo ole liian samankaltainen kilpailijoiden kanssa. Tämä vaihe auttaa yritystäsi erottumaan joukosta ja jäämään potentiaalisten asiakkaiden mieleen.
 • Luonnostelu: Suunnittelija alkaa luonnostella erilaisia logoideoita. Tämä on luovuuden ja ideoinnin vaihe, jossa syntyy erilaisia logokonsepteja. Ideoiden joukosta valitaan lupaavimmat vaihtoehdot jatkokehitykseen.
 • Konseptointi ja digitaalinen suunnittelu: Parhaat luonnokset valitaan ja niitä työstetään digitaalisesti. Tässä vaiheessa mietitään logojen ulkoasua ja yksityiskohtia, kuten värimaailmaa, fonttia ja mahdollisia graafisia elementtejä.
 • Hienosäätö ja viimeistely: Asiakaspalautteen perusteella logoa hienosäädetään ja viimeistellään. Tämä voi sisältää värivalintojen muutoksia, fontin tarkennuksia ja muita yksityiskohtien hiomista.
 • Lopullisen version toimittaminen: Kun logo on hyväksytty, suunnittelija toimittaa asiakkaalle lopullisen version eri tiedostomuodoissa, jotta se on valmiina käytettäväksi eri yhteyksissä.

Jokainen yritys on ainutlaatuinen ja suunnitteluprosessi voi vaihdella asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Laadukas logo vaatii aikaa ja huolellista suunnittelua, ja se voi olla parhaimmillaan pitkäaikainen, jopa useiden vuosikymmenten investointi joka vaikuttaa merkittävästi yrityksen ja sen brändin menestymiseen markkinoilla.


Tutustu suunnittelemiini logoihin ja pyydä tarjous sinun yrityksellesi.